Ustanovitelji društva

Ustanovitelji društva Teniški klub Spin Medvode so:

 • JANEZ KNEZ, Spodnje Pirniče 28 a,1215 Medvode
 • DOMEN KNEZ, Spodnje Pirniče 36 c, 1215 Medvode
 • ANDRAŽ BELCIJAN, Valburga 41, 1216 Smlednik
 • KLEMEN MAROLT, Cikava 33, 1290 Grosuplje
 • TINE OJSTERŠEK, Škofjeloška cesta 25, 1215 Medvode
 • MATEJA KNEZ, Spodnje Pirniče 36 c, 1215 Medvode
 • BOŠTJAN PETRAŠ, Rakuvševa ulica 10,1000 Ljubljana

Zastopnik društva

Zakoniti zastopnik društva je Domen Knez. Zakoniti zastopnik društva je predsednik društva, ki je tudi predsednik upravnega odbora.

Zastopa in predstavlja društvo pred vsemi organi, organizacijami in javnostjo. Je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom kluba in pravnim redom republike Slovenije. V skladu s statutom in zakonom je zakoniti zastopnik kot predsednik društva tudi odgovorna oseba društva.

Izvoli ga občni zbor za nedoločen čas. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. Predsednika oziroma zakonitega zastopnika v primeru odsotnosti z vsemi pooblastili nadomešča namestnik predsednika upravnega odbora, ki ga imenuje upravni odbor.

Dejavnosti društva

 • ljubiteljsko in strokovno razvijanje rekreativnega, kakovostnega in vrhunskeg športa na področju tenisa,
 • vzpodbujanje  razvoja tenisa v regiji,
 • promocija tenisa,
 • organizacija redne vadbe za vadeče v klubu,
 • izvajanje programov, za katere društvo dobi sredstva iz javnih financ,
 • izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje stroke za kakovostno delo z otroci in mladino,
 • sodelovanje na tekmovanjih,
 • prirejati tekmovanja na vseh področjih (klubska, občinska, medobčinska, regijska, državna in druga odprta tekmovanja).

Glavna dejavnost v klubu je ljubiteljsko in strokovno razvijanje rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega športa na področju tenisa.

Dokumenti društva

Teniški klub Spin Medvode
Medvode, Slovenija
Za rezervacije in informacije
pokličite na 031/505-453